Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 186938

Dato: 15.12.2020

1. For kort høringsfrist. 5 dager når pandemien vært i 9 måneder er overkjøring. Minst 14 dager!!

2. Fastlegene må kunne reservere seg mot tvungen vaksinering av innbyggere. Vaksinering må være frivillig og ikke oppleves som press.

3. Det må gis reservasjonsrett for fastleger under vilkår ift mRna -vaksine da dette er så ny teknologi man ikke kan ane konsekvensene av på sikt.