Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 337362

Dato: 13.12.2020

det er synd at regjeringen gambler med folks helse , se å stop diise vaksinene med en gang , da de kommer til å kreve liv ,