Høringssvar fra Friedrun Plementas

Dato: 15.12.2020

Til Helse- og Omsorgsdepartementet Oslo 14.12.20 Høringssvar til forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19.

Høringsfristen er altfor kort og jeg ber om å forlenge den med minst to uker.

Jeg er svært bekymret for endring i forskriften om nasjonalt vaksinasjonsprogram i forbindelse med vaksinasjonen mot Covid-19.

Dette forslaget mener jeg strider mot grunnleggende etiske og moralske prinsipper i legeeden, er en utidig innblanding i legenes forhold til sine pasienter og truer pasientenes rett til informert samtykke ved ethvert forslag til medisinsk behandling.

Leger skal alltid ha lov å reservere seg mot visse handlinger enten pasienter eller myndigheter ber om det. Denne muligheten er en viktig del av legenes ''grunnlov'' og skal opprettholdes til en hver tid. Dessuten må vaksinering alltid være basert på frivillighet.

Sammenfattet:

Høringsfristen er alt for kort !

Vaksinen må være frivillig ! Vaksinen er svært usikker og farlig!

Det er helt feil at legene skal bli pålagt å vaksinere sine pasienter !!!

Derfor er jeg mot forslaget å endre loven.