Høringssvar fra Jan Magne Breivik

Dato: 15.12.2020

  • Nei, til midlertidig endring av forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram.
  • Nei til pålegging av fastlege til å vaksinere sine pasienter,eller legge press på pasienter om vaksinering.