Høringssvar fra Arnfinn Aarekol

Dato: 14.12.2020

Fritt valg!

Vis dette ikkje er forståelig svar. Er svaret at eg er imot tvangsvaksinering!

Ergo fritt valg!