Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 930115

Dato: 14.12.2020

Nei til vaksineplikt for fastleger. La forskriften være uendret.