Høringssvar fra Katrine Aakre

Dato: 15.12.2020

Sier klart nei! Til dett høringsforslaget.