Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 648397

Dato: 14.12.2020

Jeg ber om at forslaget ikke vedtas. PCR-testens store upålitelighet samt statistikken over total dødelighet viser klart at det ikke eksisterer grunnlag for noen vaksinekampanje. Folk er skremt sanseløse uten grunn.

Dessuten utgjør nye sorter vaksiner basert på RNA-teknologi uten først å utføre langvarige dyreforsøk et stort eksperiment som det ikke er mulig å forutsi resultatene av. Uten langvarig, grundig testing utført på vitenskapelig vis kan ingen vite om sånne vaksiner er ufarlig.

Leger bør ikke utsettes for noen som helst påvirkning som kan medføre at det nå evt. senere kan føre til at folk føler seg overtalt til eller presset til å ta vaksiner.