Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145922

Dato: 15.12.2020

Nei. Det bør være opp til hver enkelt å bestemme om en selv skal vaksineres, ikke fastlegen.