Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 933475

Dato: 14.12.2020

Ja til demokrati, og fritt valg, det må være opp til den enkelte.