Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 777167

Dato: 14.12.2020

Dette er jeg helt i mot. Ingen lege eller noen instans skal avgjøre at noen skal ta vaksiner.