Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112320

Dato: 14.12.2020

Hei,

Jeg trodde at vaksinasjon mot Covid 19 avr frivillig. Når ordlyden er slik, så vil folk ledes til å tro at de er nødt. Det bør komme klart frem at dette er helt frivillig.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/jB3kM9/hva-ligger-bak-myndighetenes-beslutninger-foelelser-eller-fakta?fbclid=IwAR079iDkfog_uCiWS9eyO4h06PgVn0Fosbv1NqT4wOm-STaEovNZrHpSubI

Vi har svært lave dødsfall i Norge. og god kontroll, få dårlige pasienter, og bør derfor kunne være svært åpne om at vaksinasjon er frivillig