Høringssvar fra Unity Therapy

Dato: 12.12.2020

Det er helt hinsides å påtvinge noen som helst ekstern energi i dems egen kropp.

Dette er imot all lov og er samtidig helt uetisk å komme med slikt forslag.

Jeg med disse ord gir min fulle makt og kraft til å si sterkt og tydelig NEI i denne saken.

Ingen skal måtte tvangsvaksineres hverken for en selv eller sine barn.

Slike forslag burde bli ansett som på lik linje som tvangsekteskap, hvilket er ulovlig og om det gjennomføres vil det føre til bot og fengsling og opphør av tvang!!