Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190549

Dato: 15.12.2020

Dette ser ut som første skritt i retning tvangsvaksinering.

Norge har nå t.o.m. uke 49 en underdødlighet på 589 personer sammenlignet med 2019.

Dette kan sjekkes på https://www.ssb.no/statbank/table/07995/.

Siden første covid-19-assosierte dødsfall i Norge 13. mars er det registrert 395 dødsfall.

Det er 1.43 døde per dag. Dør det 1.43 personer om dagen i en livsfarlig dødlig pandemi?

63.8 % av de covid-19-assosierte dødsfallene er mennesker over 80 år.

5.57 % av de døde er under 60 år, dvs i yrkesaktiv alder.

Alle tall er hentet fra FHI i dag 15. des.

Hvorfor skal min fastlege ha plikt å vaksinere meg mot et virus som ikke er farlig for unge friske mennesker. FHI kaller det ikke engang covid-19-dødsfall.
Hvor snakker ikke regjeringen om viktigheten av å styrke sitt immunforsvar med C- og D-vitaminer samt sink? Treningssenterene er stengt, men stor kjøpesentre er åpne. Hvor er logikken?

Har regjeringen glemt svineinfluensaen i 2009?

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette lovforslaget.

mvh

Alvhild Lillevik