Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 130428

Dato: 15.12.2020

Vaksinetaking må være opp til den enkelte person, og ikke påtvinges fra statlig hold. Det kan være flere forhold som spiller inn, bl.a. tidligere dårlig erfaring (alvorlig sykdom/bivirkninger) ved vaksinering. Pasienter kan konferere med sin lege, men siste ord i slike avgjørelser må pasienten ha selv. Fastlegen skal ikke ilegges plikt til å bidra at pasientlisten vaksineres.

Høringsvar: NEI