Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 159243

Dato: 15.12.2020

Jeg mener det er helt uhørt av regjeringen å legge press på fastlegene for og bringe Covid 19 vaksinen ut til befolkningen. Dette er en vaksine som er hasteutviklet, og som vi ikke vet noe om langtids bivirkningene av. Samtidig viser tall fra FHI at dødeligheten av Covid 19 i befolkningen er på 0.1%, lik som med vanlig influensa. Med så lav dødelighet er det inget grunnlag for å utsette befolkningen for farene ved denne uprøvde vaksinen. Ved å tvingene fastlegene til å rulle ut denne vaksinen vil pasientene kjenne økt press for å ta vaksinen, samtidig som mange vil regne med at den er trygg siden det kommer fra fastlegen. I 2009 ble svineinfluensa vaksinen rullet ut i stor hast, og nå sliter tusenvis av ungdom rundt om Europa med narkolepsi som var en bivirkning av denne vaksinen. Ikke tro at Covid 19 vaksinen vil være uten bivirkningen når den ikke er blitt tilstrekkelig testet ut. Og si noe annet er en løgn!


Regjeringen vil stå til ansvar for hvert liv som må lide bivirkningene av denne vaksinen. Denne utrullingen er totalt uansvarlig, og grunnløs gitt den lave mortaliteten i befolkningen tilknyttet Covid 19. Enhver person som vurderer denne vaksinen må få grundig informasjon av helsemyndighetene om at den ikke er blitt tilstrekkelig testet. Jeg finner det bemerkelsesverdig at regjeringen iverksetter denne høringen med kun fem dagers frist, og i førjulstiden. Samtidig er ingen av vaksinekandidatene blitt godkjent i verken EU eller Norge. En må lure på hva det er regjeringen tror de holder på med. Jeg kan ikke gjenta dette nok: ingen vet langtidseffektene av denne vaksinen, og å rulle den ut med ansvaret for utrullingen på fastlegene, er totalt umoralskt og galt. Måtte dette forslaget forkastet!