Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 722416

Dato: 14.12.2020

Nei til forslaget