Høringssvar fra Tone

Dato: 15.12.2020

Jeg er for full valgfrihet for den enkelte person om man ønsker å la seg vaksinere eller ikke.

Vil heller ikke pålegge fastleger noe ansvar i dette.

Vi er frie mennesker, ikke bare tall i statens regnskap. Vi har et ansvar for å ta trygge avgjørelser for oss og våre etterkommere. Denne vaksinen er ikke utprøvet. Nei til tvang.