Høringssvar fra Helen Pedersen Neu

Dato: 15.12.2020

Hei. Jeg kommer aldri til å anerkjenne tvungen vaksinering av noe slag! dette gjelder også for mine barn, min familie og alle dem som er imot vaksiner, en vaksine som ikke er godt nok uttestet og som ingen kan forutsi korte og langvarige bivirkninger eller men etter.

Skulle grunnloven også på dette pungt bli brutt av sittende regjering, er jeg som veldig mange andre nordmenn, villig til å inngå i styrken for å få avsatt sittende regjering.

All vaksinering SKAL! være frivillig uten noen form for innskrenkninger for den enkelte hvis vaksine ikke blir tatt, og ingen "vaksine lov" skal oppleves som krenkende eller truende for liv og helse!.

Helen Pedersen Neu