Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 729204

Dato: 14.12.2020

Jeg mener at vaksinering av voksne må være frivillig.

Det er ikke akseptabelt at vi skal "tvangsvaksineres".

Å utstede vaksineringsbevis som man skal måtte vise frem ved reiser, restaurantbesøk, handel i butikk o.a. synes jeg vil være et overgrep mot befolkningen.