Høringssvar fra torill@mindtoo.no

Dato: 15.12.2020

Det er kommunikasjonsmessig forvirrende at det noen steder kan forstås som tvang isteden for tilbud. Har derfor rette der jeg fant dette:

2. avsnitt: Setningen tilføres : med fet type og sletter overstreket

For å legge best mulig til rette for kommunene, foreslås det å innføre en midlertidig plikt for fastlegene til å bidra til at egne listeinnbyggere blir tilbudt vaksinasjon vaksinert mot covid-

4. avsnitt 1

For å legge til rette for at kommunene skal lykkes, tydeliggjøre ansvar og roller og dermed redusere usikkerhet, foreslår departementet å pålegge fastlegene en plikt til å tilby bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.

4. avsnitt 2.

Plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir tilbudt vaksinasjon vaksinert mot covid-19 19.

For å legge til rette for at kommunene skal lykkes, tydeliggjøre ansvar og roller og dermed redusere usikkerhet, foreslår departementet å pålegge fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir tilbudt vaksine vaksinert mot covid-19.

Personlig innspill

Som inspill ønsker jeg at et skal være plikt å registrere bivirknigner og offentliggjøre dem hver uke. Informasjonen om bivirknonger har vært fravæende fra det offentlig. Dette skaper misstillit.

Nå er dette en høring om vaksinering. Personlig mener jeg at alt blir lagt på et kort med denne vaksinene. Jeg ønsker meg flere valg. F.eks. hvordsn styrke imunforsvaret. Vitaminer/hormoner som vitamin D. Å bare ha et valg er utrygt. Å ha to valg gir dillemma. Å ha 3 valg begynner å gi muligheter. Mener det er viktig å få til dette.
Personlig kommer jeg ikke til å ta vaksinen siden jeg er hyperfølsom og alltid har hatt sterke reaksjoner på alt av medisiner. Tar ikke sjansen. Så flere valg en vaksine tusen takk.