Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103724

Dato: 14.12.2020

Jeg mener at det holder med at fastlegene har plikt til å tilby pasientene vaksine.

Plikt til å bidra til at de pasientene han/hun har på listen blir vaksinert lukter av tvang!