Høringssvar fra Robin Røyset

Dato: 14.12.2020

Det er Uaktuelt for meg å ta ei vaksine (Covid-19) som er eksperimentell. Den er ikkje testa skikkelg. Vaksina er brudd på Nurnbergloven om eksperiment på mennesket. Det er ikkje informert om bivirkninger, Endring av DNA. Da dette er en ny type vaksine som ikkje er testa skikkelig. Det som skjer no i Norge er en skam. Det trengs ikkje ei vaksine for eit virus som ikkje er farlig. Utrullingen av denne farlige vaksina kjem til å få alvorlige etterspell for dei som er ansvarlige for dette.

Kvifor blir informasjon om denne nye vaksina sensurert/Skjult for den Norske befolkning ??

Ask The Experts (Covid-19 Vaccine) - Now Banned on YouTube and Facebook

https://www.bitchute.com/video/qdFPBLcK4jCc/