Høringssvar fra Line Dahl

Dato: 12.12.2020

Jeg er svært bekymret over disse endringene. For det første. Hvordan kan en slik høring ha frist på kun fem dager, over en helg..?
min tillit er svekket til dere. Jeg er redd for at en vaksine blir obligatorisk. Jeg er redd for at min fastlege ikke vil ha like stor kapasitet til å følge opp om om andre oppgaver.
jeg er redd for senvirkningene av vaksinen. Dere vet alt for lite til å sette igang med massevaksinasjon.
Forleng i det minste fristen, så flere kan komme med innspill. I vårt "såkalte" demokratiske samfunn.
mvh bekymret borger