Høringssvar fra Berit Sundet Olsen

Dato: 15.12.2020

1. Fristen for å innlevere høringssvar må utsettes i minst 14. dager. Normal høringfrist er 3 uker.

2. Det må komme klart fram av forskriften at legene ikke er pålagt å vaksinere, men kun å tilby vaksinasjon.

3. Det må også komme klart fram at legene ikke skal oppfordre til vaksinasjon med kun gi nøytral informasjon til sine pasienter.

4. Det er også viktig at pasientene ikke får inntrykk av at vaksinen på noen mate er obligatorisk, eller bli utsatt for press til å ta vaksinen.

5. Pasientene må få all den nødvendige informasjon risiki ifht bivirkninger, some r alvorlig sykdo og I verste fall død, samt om de nye vaksinene som er basert på helt ny teknologi hvor langtidseffektene er helt ukjente for både vaksineprodusentene og myndighetene.

6. Myndighetene må ha utarbeidet en tydelig og tilpasset plan for hvordan man skal håndtere eventuelle erstatningssaker samt ansvarsforhold dersom det verste skulle skje.