Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 139220

Dato: 15.12.2020

Ønsker ikke vaksinen😃🌲🌌