Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 769605

Dato: 14.12.2020

jeg er imot at fastlegen skal tvinge pasienter å ta kovid 19 vaksinen