Høringssvar fra Direktoratet for e-helse

Dato: 15.12.2020

Høringssvar fra Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse viser til høringsbrev og notat mottatt 10. desember fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Direktoratet for e-helse gir sin tilslutning til forslaget.

For øvrig har vi ingen merknader.

Vedlegg