Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107810

Dato: 14.12.2020

Absolutt ikke. Fastlegene burde bruke sin tid til bedre og viktigere ting. Vaksinering må være frivillig!!