Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 765470

Dato: 14.12.2020

I et fritt demokrati mener jeg det må være helt opp til den enkelte å avgjøre selv om man skal ta vaksine eller ikke. Enhver myndig person må stå fritt til å gjøre sin egen risikovurdering for sitt eget liv og helse, og jeg mener derfor at fastlege ikke skal ha plikt eller rett til å påvirke dette valget.