Høringssvar fra Arlene Hansen

Dato: 14.12.2020

NEI til tvangsvaksinering, snikvaksinering og påvirkning av legene fra regjeringens side og manipulasjon av pasienter fra legenes side.