Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 535598

Dato: 14.12.2020

Jeg er motstander av vaksinering med tvang. Individer mp selv innhente informasjon og selv aktivt ta kontakt med helsevesen hvis man ønsker vaksine.

Mvh Aase Malm