Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114711

Dato: 14.12.2020

Jeg er dypt bekymret for endring i forskriften om nasjonalt vaksinasjonsprogram i forbindelse med vaksinasjonen mot Covid-19 og mener det er svært uklokt å endre lovverket og forskriftene slik myndighetene nå ønsker.

Vedlagt følger mitt høringssvar

Vedlegg