Høringssvar fra Trond Vanderloock

Dato: 15.12.2020

Krystal klart NEI!!