Høringssvar fra Anthony Brent

Dato: 14.12.2020

Jeg synes ikke det er nødvendig å pålegge fastlegene noen vaksineringsplikt. Det kan være greit å minne om tallenes tale. Pr i dag har det dødd 387 mennesker i Norge, av eller med koronavirus. Dette er antallet de siste ni måneder, og de aller fleste hadde minst en underliggende sykdom og høy alder.

I en vanlig influensasesong dør det ca 900 mennesker i Norge. I noen år har det dødd 1500 av influensa uten at det har skapt overskrifter. Hvis dette er en normal vinter, vil det tilsi at om ca 250 mennesker sykner hen og dør hver måned fra nå og fram til april, så ligger det godt innenfor normalen. Vi lurer også på hvor det har blitt av statistikken for influensa sist år?

I det hele tatt synes jeg at myndigghetene overdriver dette corona-hysteriet noe voldsomt.