Høringssvar fra Elisabeth Dahl

Dato: 15.12.2020

Jeg er sterkt imot tvungen vaksinering!