Høringssvar fra Rendalen kommune

Dato: 14.12.2020

Rendalen kommune kommune støtter høringsforslaget.