Høringssvar fra Tor-Geir Hansen

Dato: 12.12.2020

Det skal være frivillig å ta vaksinen. Det skal ikke være tvang,