Høringssvar fra Knut Øvrebø

Dato: 15.12.2020

Jeg viser til vedlagt PDF fil da nettsiden ikke godtok innsending av svaret mitt i denne tekstruten.

Vedlegg