Høringssvar fra Kathrine Møller

Dato: 12.12.2020

Hei,

Fristen er for kort til å forvente faglig forsvarlige, vitenskapelig baserte og formålstjenelig svar ifht innhenting av informasjon for interesseorganisasjoner til å samle seg om de beslutninger som her ønskes gjennomført.

Fristen bes derfor utsatt og forlenges slik at de ulike instanser får tilstrekkelig tid på tilsvar.

Utover det er det et stort spørsmål hvorfor ikke belastningen det medfører med organisering og håndtering av massevaksinasjoner ikke avhjelpes med andre forslag til tiltak.
For de allerede belastede og svært pressede fastlegene bør det åpnes opp for at også privatpraktiserende kan foretavaksinasjon.
På hvilket grunnlag er privatpraktiserende utelatt fra massevaksinasjon? Det må klargjøres.