Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 489232

Dato: 14.12.2020

Nei til at fastlege skal innkalle til plikt å vaksinere seg