Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154944

Dato: 15.12.2020

Ønsker at vaksinering av Covid 19 skal være frivillig.Ønsker ikke at Fastlegene skal gis myndighet til å tvinge frem vaksinering .mot covid 19, men at det skal være frivillig. Medisinen er ikke godt nok utprøvd, så dette er ikke bra. Er også motstander av oppheving av taushetsplikten.