Høringssvar fra Joachim Stene

Dato: 14.12.2020

Teksten i forskriften bør etter min mening ha et tydeligere fokus på fastlegens skjønn med hensyn til hva som er best for den enkelte pasient, og også på pasientens rett til å få fullstendig informasjon. Storbritannia fraråder for eksempel at Pfizer/Biontech-vaksiner tas av personer som har hatt sterke allergiske reaksjoner tidligere.