Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 153115

Dato: 15.12.2020

Jeg vil ha full bestemmelsesrett over egen helse og avgjøre om jeg vil ta vaksiner eller ikke. Jeg er motstander av all tvang! Alle mennesker må kunne ta egne valg vedr egen kropp og helse i et demokrati. Tvangsvaksinering er overgrep.