Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116846

Dato: 15.12.2020

Nei det må være frivillig