Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 184744

Dato: 15.12.2020

Jeg ønsker ikke å motta vaksinen mot Covid 19 og vil ikke bli tvunget til dette av myndighetene. Vi lever i et fritt land hvor dette ikke skal bli tvunget på oss.