Høringssvar fra Joakim Ellingsen

Dato: 15.12.2020

Jeg stiller meg særdeles kritisk til det nye forslaget til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjondprogram, vedrørende Covid-19 vaksinasjon.

Høringsforslaget legger opp til en ufrivillig og uetisk tvangspåleggelse, ved å gjøre leger pliktige til å vaksinere sine pasienter. Dette oppleves som en snik-implementering av tvunget vaksinasjonsprogram, og motstrider både legenes behandlingsed, såvel som pasientenes egen autonomi over egen kropp.

Jeg vil nekte å injiseres med hva jeg anser som et eksperimentielt legemiddel og ingen lovendringer vil kunne tvinge meg til å gå bort ifra mine personlige overbevisninger, eller min rett til å bestemme over egen kropp.