Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 138110

Dato: 15.12.2020

Leger skal ikke ha noen vaksineplikt