Høringssvar fra Kari

Dato: 15.12.2020

Alle mennesker har en medfødt og selvsagt rett til å bestemme over eget liv! Ellers er det en forbrytelse mot menneskeheten!

Ingen lege må tvinges til å gå imot menneskerettighetene gjennom å tvinge folk til vaksinering!

Endringsforslaget er aldeles uakseptabelt!