Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 814687

Dato: 14.12.2020

En høring med frist på 3 virkedager er mildt sagt useriøst, og man kan saktens begynne å tenke hva som ligger bak en slik kort frist?

Høringen er totalt unødevendig da lovverket allerede dekker utgangspunktet. Det kan virke som regjeringen handler etter hva andre lands regjeringer bestemmer seg for, litt slik zebraer reagerer når et individ skvetter, så løper hele flokken.Oss vanlige borgere kan stille seg spørsmålet om hvor er rasjonelt tankesett blitt av oppe i det hele? Det er på det rene at frykten skapt av pressen har fullstendig tatt overmakten, og politikerne virker å dilte etter. Er det å ha kontroll og styre fornuftig? Nei, det er dessverre ikke det! Dette har tatt helt av, og er ute av dimensjoner i forhold til sykdommens dødelighet.

Å godkjenne hurtigfremstilte vaksiner kan fort vise seg å bli en skandale, det er ikke uten grunn at produsentene har sikret seg mot erstatningskrav i ettertid. Å godkjenne ny uprøvd teknologi fordi andre har gjort det før oss, kan man ikke med det risikere å kunne stilles til straffeansvar i ettertid? Synes dette mildt sagt oser av slett arbeid.

Når det gjelder plikten ovenfor leger så kan ikke de forpliktes å sørge for at deres pasienter blir vaksinert med eksperimentelle GMO-vaksiner, og all form for vaksinering må baseres på frivillighet for alle. Legen bør også i sin prosedyre måtte fortelle potensiell vaksinemotager om mulige bivirkninger, og forsikre seg at vedkommende har forstått disse (gjerne med signering). Glem heller ikke hva som ligger til grunn for "Nuremberg Codes", da man så smått har begynt å nærme seg grensen for forsering av disse! De menneskene som var årsak til at disse lovene ble laget hadde tvang som sitt middel, en grusom historie, har vi lært +70 år etter? Håper for all del at regjeringen holder seg for god til å lefle med tanken om tvangs/plikt-midler, både direkte og indirekte. Høringstiden bør i det minste forlenges.